Programa Sense Sabates

És un programa que consisteix en un servei de recollida de sabates noves i en la seva distribució a entitats que atenen persones en situació d'exclusió social i persones sense sostre. Aquest programa té com a finalitat posar els excedents de sabates del mercat a disposició de les entitats que treballen amb col·lectius en risc més vulnerables. Aquest projecte està supervisat per la Coordinadora de Projectes Socials de la fundació.

A qui va dirigit aquest projecte?

Quins beneficis té l'entitat donant?

En aquest cas, els beneficis fiscals per donació són del 25% en l'IRPF i del 35% en l'IS (Ley 49/2002, de 23 de diciembre de 2002, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, modificada per la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social).

Quin tipus de calçat es pot donar?

Qualsevol tipus de calçat nou, exceptuant el dissenyat per a activitats molt específiques, com ara ballet. També es pot donar calçat nou amb tara.

A qui es destinen les sabates?

El territori comprèn inicialment la ciutat de Barcelona i les entitats privades i públiques que treballen amb persones sense sostre i en risc d'exclusió social. A mesura que el projecte es consolidi i n'augmenti la difusió, s'ampliarà l'abast territorial.

Quina garantia hi ha de la transparència del procés?

Les entitats amb les quals col·laborem signen un document que garanteix el seu compromís que destinaran la donació al col·lectiu a qui va adreçada (col·lectius en risc d'exclusió social i persones sense sostre) i que en cap cas obtindran cap contraprestació econòmica. Abans de concertar aquest acord destinem un temps a conèixer l'entitat sol·licitant i a contrastar la informació que ens facilita.

Contacte

Les Entitats interessades en ser beneficiaries del programa que es posin en contacte a través del telèfon o el correu electrònic.
Vila i Vilà 16, 2 planta
08004 Barcelona
Tel. 93 490 46 22
sensesabates@spcsocial.org

Enllaços d'interès