Respir familiar

Amb la voluntat d’implementar polítiques de suport a les famílies, aquests projectes tenen com a objectiu oferir temps personal a les famílies cuidadores, disminuir la sobrecàrrega familiar i millorar els vincles familiars.


· Programa d'Atenció a Casa (PAC)
· Programa Temps per a Tu