Recursos Residencials

Conjunt de serveis d'acolliment residencial amb caràcter permanent o temporal, però substitutoris de la llar.