Patronat i Equip Directiu

Patronat

President: Pere Benito
Vice-Presidenta: Isabel Montraveta
Tresorer: Serge L. Bourgeois
Secretària: Pepa Picas
Vocal: Jordi Romeu
Vocal: Rafael Ferrer
Vocal: Antoni Rodríguez
Vocal: Joan Torres
Vocal: Carlos Gutiérrez

Gerent

Carles Descalzi, Gerent

Equip Directiu

Raúl Alcázar, director de la Fundació Serveis Socials
Marisa Garcia-Duran, coordinadora Serveis Socials
Eshel Herzog, coordinador Serveis de Suport a la Vida Independent

Serveis Centrals

David Llongueres, Director Àrea Control de Gestió i Planificació Operativa
Sandra Pou, Secretaria de Gerència
Elisabet Juan, Directora Tècnica
Elisenda Codina, Directora Financera
Raquel Farrando, Directora Àrea Jurídica i Delegada de Protecció de Dades
Jose Manuel Barbero, Director de Recursos Humans
Mariona Amorós, Directora d'Informàtica
Marta Garcia, Directora de Serveis Generals i Manteniment
Júlia Ribó, Directora de Comunicació