logo Sant Pere Claver - Fundació Serveis Socials

Memòria
2012

Qualitat i Responsabilitat Social Corporativa

Des de l'Àrea de Direcció tècnica i qualitat també hem treballat en:

La institució segueix treballant en l'àmbit de la Responsabilitat Social Corporativa:

La política de RSC a Sant Pere Claver està liderada per una comissió multidisciplinar que integra varis professionals i s'estructura en tres àmbits: corporatiu, social i mediambiental. Tots aquests àmbits amb accions tant a nivell intern com extern pensades i dirigides als diferents grups d'interès.

Corporatiu

Conjunt d'iniciatives, algunes d'elles recollides ja en el Conveni XHUP i/o per llei, per a tot l'equip humà de la casa per afavorir la seva integració, motivació i qualitat de vida en relació a la institució. És a dir, vetllar per una bona conciliació, buscant que l'impacte de la nostra activitat reverteixi sobre la millora de vida dels professionals i orientada a satisfer al màxim les seves expectatives i necessitats.

Social

Conjunt d'accions dirigides, sobretot, al barri del Poble Sec i enfocades a millorar i complementar l'oferta de serveis que oferim al districte. Aquestes accions tenen com a finalitat convertir-nos en una institució cada vegada més compromesa amb les necessitats i projectes de la comunitat.

Mediambiental

Aquest àmbit d'actuació està orientat a desplegar programes de sensibilització tant interns com externs per minimitzar l'impacte del nostre funcionament en el medi ambient i en un entorn més saludable i proper. En aquest sentit, s'ha iniciat una campanya de conscienciació dirigida a tots els professionals i usuaris per reduir el consum d'aigua i electricitat i aconseguir així un estalvi en el consum i una millor informació sobre el reciclatge.

Dins de l’àmbit Corporatiu hem desplegat convenis de col·laboració i acords amb entitats per oferir als professionals, usuaris i familiars avantatges socials.
Dins de l’àmbit social, hem desplegat les següents accions internes dirigides als professionals:
Política Ambiental: En coherència amb els nostres valors corporatius, el Grup Sant Pere Claver està treballant en una nova política de medi ambient que revisa la nostra relació amb l'entorn, el model de societat i el futur que deixarem a les pròximes generacions. Compromesos envers la prevenció i la protecció, en totes les activitats que desenvolupem, l'objectiu és integrar un sistema de gestió ambiental i certificar-se en ISO 14001:2004 i EMAS III.

Campanya de Política Ambiental
Descarrega't el document de la Política Ambiental del Grup Sant Pere Claver.
© Sant Pere Claver 2012  |  Avís legal  |  Mapa del lloc disseny: martasdesign.com