Memòria

La Memòria Institucional és el document que permet rendir comptes a la comunitat i mostrar durant el període d'un any els resultats de la nostra activitat assistencial. Les xifres que es presenten orienten sobre l'acompliment de la nostra missió i contribució com a proveïdors de serveis a la societat i del nostre compromís envers la Responsabilitat Social Corporativa.

A continuació pots descarregar-te o navegar per les memòria que Sant Pere Claver ha publicat fins al darrer any. Les trobaràs en format PDF o bé, en format web.

Memòria 2018


[Veure revista]   [Veure PDF]

Memòria 2017


[Veure revista]   [Veure PDF]

Memòria 2016


[Veure revista]   [Veure PDF]

Memòria 2015


[Veure revista]   [Veure PDF]

Memòria 2014


[Veure revista]   [Veure PDF]

Memòria 2013


[Veure web]   [Veure PDF]

Memòria 2012


[Veure web]   [Veure PDF]

Memòria 2011


[Veure web]   [Veure PDF]

Memòria RSC Responsabilitat Social Corporativa


[Veure PDF]

Per poder llegir els PDFs cal disposar del programar Adobe Acrobat Reader, el pot descarregar aquí