Què pots fer tu

Llegats i testaments

Només ho has de notificar al notari en el moment de fer el testament. Faràs que la teva solidaritat perduri.