Els nostres pisos ofereixen una alternativa residencial comunitària per a persones amb problemes de salut mental i en risc d'exclusió social. Es tracta d'habitatges, que poden tenir caràcter permanent o temporal, on viuen entre 1 i 3 persones, que compten amb el suport de l'equip educatiu per promoure i afavorir la integració psicosocial. Els habitatges poden tenir places concertades o privades.

Mes enllà de l'accés a una plaça d'habitatge, s'incideix en

Per accedir a les places concertades, cal fer la sol·licitud de llar amb suport per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental (DTASiF), via la professional de referència al CSMA.

Per les places privades, pots contactar amb el/la teu/va Treballador/a Social, o posar-te en contacte amb nosaltres, enviant un missatge a autonomia@spcsocial.org.


Testimonis

Històries de vida de l'Ada, la Carmen i l'Adan, alguns dels nostres usuaris/es.

Ada
Video Ada
Carmen
Video Carmen
Adan
Video Adan

Llars Sant Eloi
Projecte de col·laboració

El programa Llars Sant Eloi és una aliança de cooperació entre Sant Pere Claver - Fundació Serveis Socials i la Fundació Joia, per gestionar 8 pisos de lloguer social Hàbitat3, a la ciutat de Barcelona.

Llars Sant Eloi és un projecte d'inserció social adreçat a persones amb problemes de salut mental d'entre 18 i 65 anys, amb un nivell d'autonomia que els permet viure de forma independent, recolzat per un seguiment educatiu de baixa intensitat a la seva llar. Es tracta de persones vinculades a un procés d'inserció laboral.