Servei de Seguiment, Acompanyament i Suport a Joves Extutelats (SSASJE)El Servei gestiona la percepció de la prestació econòmica prevista a la Llei 13/2006 per joves ex tutelats per la DGAIA amb la finalitat de consolidar els seus processos personals cap a l'emancipació, mitjançant l'establiment d'un Pla de Treball Individualitzat (PTI) acordat amb cada jove. El Pla de treball contempla diverses àrees: la d'habitatge, formació, inserció laboral i seguiment socio- educatiu.

El Servei de Seguiment, Acompanyament i Suport a Joves ex tutelats (SSASJE) va entrar en funcionament l'any 2007 i pretén desplegar tot un seguit d'intervencions necessàries i complementàries a les desenvolupades pels serveis i els professionals de l'Àrea de Suport als Joves Tutelats i Ex tutelats (ASJTET), dels quals depèn.

El Servei està constituït per un l'equip educatiu que realitza el seguiment dels joves ex tutelats a tot el territori català. La seva tasca des de 2007 que neix el programa consisteix en elaborar un pla de treball amb cada jove tenint en compte la situació particular, l'entorn i les seves expectatives, el treball realitzat per altres professionals que l'atenen i en funció de la capacitat del jove en cada moment d'establir compromisos i desenvolupar la tasca acordada.

Un cop establert el Pla de treball Individualitzat es realitza el seguiment del procés mitjançant els espais de tutoria periòdics i les coordinacions necessàries a cada territori.

Dirigit a

El SSASJE està adreçat a joves entre 18 i 21 anys ex tutelats per la DGAIA i que compleixen els requisits establerts per la llei per accedir a la prestació.

Sectorització

El Servei de Seguiment, Acompanyament i Suport atén al col·lectiu de joves ex tutelats de la província de Barcelona.

Equip educatiu

Marisa Garcia-Duran, coordinadora: mgarciaduran@spcsocial.org
Gemma Garriga, educadora social: ggarriga@spcsocial.org
Cristina Gomez, treballadora social: cgomez@spcsocial.org
David Borrell, educadora social:
dborrell@spcsocial.org
Nuria Lopez, educadora social:
nlopez@spcsocial.org

Horari

Dilluns i dimecres de 9h a 18h
Dilluns, dijous i divendres de 8h a 14h

Contacte

C Vila i Vilà 16, 2a planta
08004 Barcelona
Tel. 93 324 88 94
info@spcsocial.org