Suport a l'Autonomia a la Pròpia Llar

El Programa de Suport a l'Autonomia a la Pròpia Llar és un programa gestionat pel Departament de Serveis Comunitaris de la FHSPC com a entitat col·laboradora de l'ICASS des de l'any 2002. L'equip està composat per quatre professionals que desenvolupen la seva intervenció al domicili de la persona atesa d'acord a la intervenció desplegada pels serveis assistencials de la xarxa pública de salut mental i potencia l'adquisició i el manteniment de les habilitats d'autocura , el reforç dels vincles relacionals i l'assoliment de la màxima autonomia possible en el moment de la intervenció.

Les tasques de l'equip són de tractament i vinculació a la comunitat i tenen caràcter preventiu fent especial incidència en el treball d'aquells aspectes que poden evitar l'augment progressiu de la dependència.

El Programa de Suport a l'Autonomia a la Pròpia Llar, constituït per un equip multidisciplinar, realitza la seva tasca de forma individualitzada. Cada un dels professionals atén simultàniament entre 4 i 7 usuaris en el propi domicili, en funció de la intensitat requerida.

El pla d'atenció personal en cada cas està consensuat amb la resta de professionals que hi intervenen i d'acord a les necessitats detectades i manifestades per l'usuari que rep el servei.

Dirigit a

El programa de suport a l'autonomia a la pròpia llar està adreçat a persones amb trastorn mental que viuen soles o amb els seus familiars i que requereixen suport per millorar la seva pròpia cura i la relació amb el seu entorn.

Vídeo
Cooordinació

Marisa Garcia-Duran

Sectorització

Sants-Montjuïc, Ciutat Vella i Hospitalet.

Equip

Deo Martins, dmartins@spcsocial.org
Gemma Gomez, ggomez@spcsocial.org
Miriam Boullosa, mboullosa@spcsocial.org
Jenny Segovia, jsegovia@spcsocial.org
Martí Delhom, mdelhom@spcsocial.org
Domenico Suppa  dsuppa@spcsocial.org
Patricia Madrid  pmadrid@spcsocial.org

Contacte

Vila i Vilà 16, 2 planta
08004 Barcelona
Tel. 93 490 46 22
info@spcsocial.org

Horaris

De dilluns a divendres de 8.30h a 15h

Enllaços d'interès